• Za klijente

Concessum uspješno surađuje sa poslodavcima u Hrvatskoj i svijetu, a u svrhu regrutiranja i zapošljavanja kandidata. Za potrebe klijenta Concessum pruža i usluge privremenog zapošljavanja, outsourcinga i administrativne usluge kao što su obračun plaća i istraživanje tržišta, te ishođenje viza i radnih dozvola.
Obrazac