AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

U suradnji s provjerenim agencijama, poslodavcima i nadležnim državnim tijelima diljem svijeta pružamo sve vrste usluga vezanih za zapošljavanje i ishođenje svih vrsta viza i dokumenta. Organiziramo obuku i edukaciju za potencijalne klijente u skladu sa zahtjevima i potrebama pojedinih zemalja i poslodavaca.
Prijavi se

Za regisitrirane korisnike
Za nove korisnike