Concessum uspješno surađuje sa poslodavcima u Hrvatskoj i svijetu, a u svrhu regrutiranja i zapošljavanja kandidata. Za potrebe klijenta Concessum pruža i usluge privremenog zapošljavanja, outsourcinga i administrativne usluge kao što su obračun plaća i istraživanje tržišta, te ishođenje viza i radnih dozvola.
Obrazac

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem. Nastavkom pristajem na to da me predstavnici Concessum-a kontaktiraju putem e-pošte ili telefona (uključujući automatske sustave biranja) na naznačenu adresu e-pošte ili telefonski broj u marketinške svrhe.