Concessum d.o.o. za posredovanje u zapošljavanju i Concessum poslovno savjetovanje d.o.o. specijalizirane su agencije za pronalaženje poslova i posredovanje pri zapošljavanju pojedinaca i tvrtki u tuzemstvu i inozemstvu.

U suradnji s provjerenim agencijama, poslodavcima i nadležnim državnim tijelima diljem svijeta pružamo sve vrste usluga vezanih za zapošljavanje, privremeno zapošljavanje i ishođenje svih vrsta viza i dokumenta.

Organiziramo obuku i edukaciju za potencijalne klijente u skladu sa zahtjevima i potrebama pojedinih zemalja i poslodavaca.

Nadalje, na jednom mjestu pružamo vam profesionalnu, kvalitetnu i fleksibilnu uslugu outsourcinga, prilagođenu svakom klijentu. Apliciramo za povrat poreza iz većine europskih zemalja te SAD-a i Kanade te pružamo administrativne usluge kao što su obračuna plaća i vođenja HR administracije.

Predviđamo kretanja na tržištu rada što je bitno za postizanje veće konkurentnosti i položaja poduzeća.


Misija

Stalnim unapređenjem strukovnog, pravnog i organizacijskog poslovanja pridonijeti stvaranju većih vrijednosti za pojedinca i širu zajednicu.

Vizija

Postati ključnim centrom regije u pronalaženju poslova i posredovanju pri zapošljavanju pojedinaca i tvrtki diljem svijeta. Biti uvažavan partner, prepoznatljiv po kvaliteti usluga i odgovornom ponašanju.