Concessum d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju i privremeno zapošljavanje
Prilaz Gjure Deželića 71, 10 000 Zagreb
OIB: 87763205610
MB: 2864185
RJEŠENJE MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA KLASA: UP/I-102-02/12-04/02 URBROJ: 524-08-02-03/4-12-7
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. ZAGREB
IBAN: HR36 2500 0091 1013 7078 0
SWIFT adresa/ BIC Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb HAABHR22

Concessum poslovno savjetovanje d.o.o. za usluge

Prilaz Gjure Deželića 71, 10 000 Zagreb
OIB: 90033045034
MB: 2870231
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. ZAGREB
IBAN: HR91 2500 0091 1013 7211 8
SWIFT adresa/ BIC Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb HAABHR22