Concessum d.o.o specijalizirana je agencija za zapošljavanje i privremeno zapošljavanje. Zahvaljujući brojnim organizacijama s kojima surađujemo i detaljnom istraživanju tržišta rada uvelike možemo olakšati vašu potragu za zaposlenjem u inozemstvu i u Hrvatskoj.

Kao agencija za zapošljavanje posjedujemo široku mrežu poslovnih kontakta i imamo informacije o brojnim pozicijama koje nisu nigdje objavljene. Našim kandidatima pomoći ćemo oko ishođenja radnih dozvola i viza. A za one koji imaju iskustva u inozemstvu aplicirati ćemo i za povrat poreza.

Pružamo korisne poslovne savjete o pisanju životopisa i ponašanju na intervjuu za posao. Organiziramo obuku i edukaciju za potencijalne kandidate u skladu sa zahtjevima i potrebama pojedinih zemalja i poslodavaca.

Nadalje, pružamo profesionalnu, učinkovitu i fleksibilnu uslugu outsourcinga, prilagođenu svakom klijentu, istražujemo tržište rada i nudimo administrativne usluge.
  • Posredovanje pri zapošljavanju
   Aktivno surađujemo s poslodavcem tijekom cijele procedure selekcije i regrutiranja te se prilagođavamo specifičnim zahtjevima ukoliko se pojave.

   Pratimo i savjetujemo radnika od trenutka prijave do odlaska na radno mjesto.
  • Privremeno zapošljavanje
   Registrirani smo za djelatnost privremenog zapošljavanja i nudimo uslugu ustupanja radnika zaposlenih u Agenciji na privremeni rad u tvrtki Korisnika. Sklapamo ugovor s Korisnikom za usluge o ustupanju radnika prema Zakonu o radu, a s radnicima sklapamo Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova i upućujemo ih na rad Korisnicima usluge. Ustupljeni radnici rade pod nadzorom Korisnika usluge i u skladu s njegovim procesom rada.
  • Outsourcing
   Na jednom mjestu pružamo vam profesionalnu, kvalitetnu i fleksibilnu uslugu outsourcinga, prilagođenu svakom klijentu.
   OUTSOURCING (izmještanje) je delegiranje procesa poslovanja kompanije trećim stranama ili vanjskim partnerima (agencijama), pri čemu se utječe i kreiraju benefiti kao što su jeftinija radna snaga, bolja kvaliteta proizvoda ili usluge pa sve do uvođenja inovacije u već postojeći poslovni proces.
  • Ishođenje viza i radnih dozvola
   U suradnji s ambasadama, konzulatima, nadležnim ministarstvima i institucijama te svim nadležnim državnim tijelima ishođujemo potrebnu dokumentaciju za boravak i rad u inozemstvu.

   Također, ishođujemo radne dozvole i boravišne vize za strane državljane u Republici Hrvatskoj.

  • Povrat poreza
   Naše poduzeće Concessum poslovno savjetovanje d.o.o. ima veliko iskustvo u povratu poreza. Uspješno surađujemo s više od 130 ovlaštenih partnera iz cijeloga svijeta.
   Apliciramo za povrat poreza iz većine europskih zemalja te SAD-a i Kanade. Ukoliko radite u inozemstvu, moguće je ostvariti povrat poreza na dohodak u iznosu čak i do 100% . Naša kompanija pruža Vam potpunu i profesionalnu uslugu, a iznos povrata poreza uplaćuje se na Vaš račun.
  • Edukacija
   Prema potrebi za radnika i/ili poslodavca organiziramo edukaciju i obuku.
   Edukacija može uključivati pripreme za polaganje međunarodno priznatih certifikata iz znanja jezika i općenito iz struke, kao i dodatnu obuku potrebnu za uspješno izvršavanje radnih zadataka.
  • Administrativne usluge
   Pod administrativnim uslugama nudimo uslugu obračuna plaća i vođenja HR administracije, uz potpunu tajnost podataka u obradi. Usluga obračuna plaća preporuča se u slučajevima kada u poduzeću postoje ograničenja na zapošljavanje novih radnika, postoji velika fluktuacija radnika ili jednostavno želite smanjiti administracijske troškove. Osim što ćete olakšati rad svojem računovodstvu, imat ćete priliku povećati učinkovitost svog poduzeća
  • Istraživanje tržišta rada
   Višegodišnje iskustvo dovelo nas je do saznanja da je praćenje i predviđanje kretanja na tržištu rada, rezultat dinamičkog međuodnosa čimbenika kojih svako poduzeće mora uzeti u obzir pri planiranju svojih aktivnosti kao i strategiji postizanja veće konkurentnosti i položaja poduzeća.
  • Oglasi - Otvorene pozicije
    Nema oglasa za otvorene pozicije