• /
      Višegodišnje iskustvo dovelo nas je do saznanja da je praćenje i predviđanje kretanja na tržištu rada, rezultat dinamičkog međuodnosa čimbenika kojih svako poduzeće mora uzeti u obzir pri planiranju svojih aktivnosti kao i strategiji postizanja veće konkurentnosti i položaja poduzeća.

      Obavljamo detaljno istraživanje tržišta prema potrebi i u dogovoru s klijentom.

      U današnjim uvjetima poslovanja ljudi čine ključni faktor u razvoju poslovne strategije konkurentnosti na tržištu. Strategija poduzeća tako mora sadržavati i strategiju upravljanja ljudskim potencijalima. Svako poduzeće posluje u promjenjivom okruženju, a planiranje budućnosti poduzeća zahtijeva praćenje trendova na tržištu rada i poslovnoj okolini, a tako i osiguravanje kvalitetne radne snage i njeno zadržavanje. Tržište rada, stoga čini važan faktor koji utječe na mogućnost pribavljanja kvalitetne radne snage. Ni jedno poduzeće ne može ignorirati promjenjive čimbenike koji utječu na ponudu radne snage već mora kontinuirano pratiti promjene i trendove, kao i kretanja na tržištu rada. Tržište rada kreira i nove oblike zapošljavanja, jer poduzeća moraju pravovremeno odgovoriti na promjene u poslovanju. Globalno poslovanje nameće dodatne izazove poduzećima koja, u želji da opstanu na novim tržištima, moraju upoznati uvjete poslovanja i karakteristike novog tržišta.