Internet stranice na www.concessum.com vlasništvo su Concessum d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju i njegovih povezanih društava.

Pristupom internet stranicima www.concessum.com potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica Concessum d.o.o.-a i njihove pravne učinke. Concessum d.o.o. može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranica bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici.Molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicama Concessum d.o.o.-a ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja.

Svako korištenje www.concessum.com podložno je sljedećim uvjetima.

Ograničenje odgovornosti

Svi sadržaji objavljeni na www.concessum.com smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka Concessum d.o.o.-a. Concessum d.o.o. će uložiti razumne napore da održi www.concessum.com stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Stranicama www.concessum.com se pristupa putem interneta. Concessum d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.concessum.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Concessum d.o.o. se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. Concessum d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica Concessuma d.o.o.-a.

Autorska prava

Ukoliko nije drukčije navedeno,sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Concessum d.o.o.-u ili njegovim povezanim društvima, ili je ustupljeno Concessum d.o.o.-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Concessum d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Concessum d.o.o.-a ili njegovih povezanih društava ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja Concessum d.o.o.-a.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice Concessum d.o.o.-a koriste programsku podrušku koja prati posjete na mrežu i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju Concessum d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Tajnost i zaštita osobnih podataka


Za sve podatke koje dajete ovom prijavom jamčite da su istiniti, te nam u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) dajete dozvolu da navedene podatke koristimo isključivo u traženju radnog mjesta ili poslova opčenito.

Vaše osobne podatke čuvat ćemo u našoj bazi podataka u skladu s člankom 17. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi s zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (NN 96/02 i 159/04).

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih Concessum d.o.o. ili njegova povezana društva ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar www.concessum.com stranica i u određeno vrijeme, Concessum d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti www.concessum.com stranica i Concessum d.o.o. ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na info@concessum.com.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi vaših iskustava s ovom internet stranicom, molimo da nam se javite na info@concessum.com.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Concessum d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a Concessum d.o.o. ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobitri njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica Concessum d.o.o. je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica Concessum d.o.o.-a ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama Concessum d.o.o.-a može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a Concessum d.o.o. ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.